Соціальні програми

Для багатьох українських компаній соціальна складова стає все більш вагомою частиною бізнесу. Група компаній "ГрінКо" вважає сприяння громадському благу одним з головних пріоритетів своєї діяльності. Ми прекрасно розуміємо, що від якості нашої роботи безпосередньо залежить не тільки естетичність міських вулиць, але й екологія міст, а, отже, і здоров’я їх мешканців. Питання поліпшення екологічної ситуації – це фундамент і основний каркас соціально орієнтованої політики компанії, а елементами, що довершають її, є відкритість і прозорість ведення бізнесу, дбайливе та уважне ставлення до кадрових ресурсів, готовність до співпраці з державними та громадськими організаціями. Серед безлічі проектів, спрямованих на поліпшення життя соціуму, хотілося б відзначити перш за все роботу компанії над зміною суспільної свідомості в питаннях управління відходами, зокрема, роботу по впровадженню системи роздільного збору твердих побутових відходів та мінімізації генерації відходів в цілому. Почавши зі столиці, Києва, "Грінко" активно впроваджує ці визнані і прийняті в усьому цивілізованому світі технології управління відходами. Для формування екологічного світогляду населення "Грінко" систематично бере участь в різних екологічних проектах, підтримуючи технічно та інформаційно громадські організації. Крім того, співробітники компанії проводять роз’яснювальну-агітаційну роботу серед своїх клієнтів, спрямовану на засвоєння сучасних методів поводження з побутовими відходами. "Грінко" підтримує соціально незахищені верстви населення, вносить вклад у збереження і розвиток житлово-комунального господарства та об’єктів культурно-історичного значення. Соціальна активність Групи, спрямована на поширення сумлінної ділової практики, знаходить втілення в інформаційній відкритості компанії щодо власників, постачальників, бізнес-партнерів, клієнтів та всіх сторін, зацікавлених у співпраці з підприємством, в програмах кооперації з органами державного управління, асоціаціями споживачів, професійними об’єднаннями та іншими громадськими організаціями.

"ГрінКо" завжди готове розглядати пропозиції і допомагати ініціативам, спрямованим на оптимізацію процесів обігу твердих побутових відходів. Будь-яка небайдужа до проблеми відходів людина може ознайомитися з актуальною інформацією на сайті підприємства, поставити запитання співробітникам колл-центру чи отримати консультацію безпосередньо у персоналу.