Соціальна відповідальність

Для багатьох українських компаній соціальна складова стає усе більш ваговитою частиною бізнесу. Група компаній «ГрінКо» не лише не складає виключення з цього правила, але є однією з поки що не багатьох бізнес-структур, для яких сприяння суспільному благу є одним з пріоритетів діяльності. Утилізація відходів – істотна частина життя суспільства, вона не залучає до себе уваги, коли система функціонує благополучно, але голосно кричить «живописними» звалищами в разі зневаги до себе. Спеціалізуючись на управлінні відходами, «ГрінКо» вже через професійну діяльність тісно пов'язана з вирішенням соціальних проблем. Ми прекрасно розуміємо, що від якості нашої роботи безпосередньо залежить не лише естетичність міських вулиць, але і здоров'я міста (екологія) і його жителів. Питання поліпшення екологічної ситуації – фундамент і основний каркас соціально орієнтованої політики компанії, а елементами, що довершують її, є відвертість і прозорість ведення бізнесу, дбайливе і уважне відношення до кадрових ресурсів, готовність до співпраці з державними і суспільними організаціями.

Всі підприємства Групи відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14000 визначають для себе екологічні аспекти своєї діяльності, що піддаються управлінню, з тим, щоб шляхом побудови системи управління ними мінімізувати негативну дію на довкілля. Зокрема, йдеться про контролі вжитку підприємствами газу, води, електроенергії, палива, контролі забруднення повітря автотранспортом, а також дотриманні нормативів, що стосуються екологічних аспектів виробничої діяльності – перевезення відходів, їх перевалки, сортування і утилізації.

Ми переконані, що недостатньо боротися з наслідками забруднень, необхідно в корені міняти відношення до природного середовища в цілому і принципи поводження з відходами зокрема.Ці зміни повинні охопити як приватну сферу, так і виробничу – компанії повинні контролювати дію, яка їх діяльність і послуги надають на довкілля.